Onsdag 26 juni 2019

Besök på Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)
Plats: Citadellsvägen 7 (hus Gäddan) / karta
Tid: 
kl 09.00-15.30
Ansvarig: Margareta Fehland
Kontaktperson: Joakim Cao, 040-665 79 35

Preliminärt program
Kl 09.00-09.30
Introduktion av dagen och presentationsrunda

Kl 09.30-10.15
Information om programmen vid fakulteten för hälsa och samhälle

Kl 10.15-10.30
Paus

Kl 10.30-11.30
Pooja berättar om sin väg till utbildning och om sitt arbete som kurator

Kl 11.30-12.00
Gruppövning (om det finns tid)

Kl 12.00-13.00
Gemensam lunch, Niagaras restaurang

Kl 13.00-15.00
Mikael och Chris berättar om sina vägar till utbildning och var de är idag

Kl 15.00-15.30
Sammanfattning av dagen