Onsdag 27 juni 2018

Besök på Fakulteten för hälsa och samhälle
Plats: Jan Waldenströms gata 25, vid Malmö sjukhusområde 
Tid: 
kl 09.00-15.30
Kontaktperson: Joakim Cao, 040-665 79 35

Preliminärt program
09.00-09.10: Inledning och presentation av dagen
09.10-10.00: Om sjuksköterskeyrket
10.00-10.20: Fikapaus
10.20-12.00: F d och nuvarande studenter pratar utbildning och arbetsliv
12.00-13.00: Lunch
13.00-14.00: En f d student berättar sin historia
14.00-14.15: fika
14.15-15.00: Juridiklärare berättar om juridik i människobehandlande organisationer.
15.00: Avslutning