Artiklar om projektet

Här finns länkar till artiklar som skrivits om projektet Sommarpraktik för killar:

Publicerades 29 juli 2022 Projektbeskrivning och utvärdering Sommarpraktik för killar 2022

Publicerades 29 juli 2022 Utvärdering av universitetsdagarna 2022 Sommarpraktik för killar

Publicerades 8 juli 2019  Sommarpraktik för killar – för friare yrkesval  

Publicerades 18 juli 2016  Praktik ska öka lusten att plugga på högskola

Publicerades 19 juli 2015  Sommarpraktik för killar inom vård och förskola

Publicerades 28 juli 2014 Unga killar gör sommarpraktik på Malmö högskola

Malmö stads arbete för att rekrytera män till förskolan