Onsdag 17 juni 2020

Besök på fakulteten för Hälsa och samhälle (HS)

Plats: Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, (karta) C127
Tid: kl 09.00-15.45
Ansvarig: Josefine Andersson och Joakim Cao 
Kontaktperson: Joakim Cao, 040-665 79 35  eller
Josefine Andersson, 0703-584476

Program
Kl 9:00-9:45 Introduktion på Orkanen: Välkommen till Malmö universitet och frukost.

Kl 10:00-10:45 Daniel berättar om sitt arbete som förste förskolelärare.

Kl 10:45-11:15  Rasmus berättar om sitt arbete som sjuksköterska. 

Kl 11:30-12:00 Pooja tidigare student berättar om sin väg till utbildning och om sitt arbete som kurator.

Kl 12:00 Lunch 

Kl 13.00-14:30 Att studera vid Hälsa och samhälle. Studenterna Chris och Samir samt universitetsadjunkten Mikael berättar om sina vägar till utbildning och vad de är idag. 

Kl 14.45 Workshops med Olof, kurator på Studenthälsan. 

Kl 15:30 Sammanfattning av dagen.