Projektgruppen

Projektgruppen för Sommarpraktik för killar

Malmö stad
Klara Berg, arbetsmarknadssekreterare, Ung i Sommar
Natasha Khorasani, projektledare kompetensförsörjning Vård och Omsorg
Åsa Bäckström, utvecklingssekreterare, förskoleförvaltningen

Malmö universitet
Joacim Cao, studie- och karriärvägledare, Studentcentrum
Margareta Fehland, universitetsadjunkt, Fakulteten för hälsa och samhälle
Mats Olsson, universitetsadjunkt, Fakulteten för lärande och samhälle
Susan Grahl, studie- och karriärvägledare, Studentcentrum