Projektgruppen

Projektgruppen för Sommarpraktik för killar år 2022

Malmö stad
Emma Karlsson, arbetsmarknadssekreterare, Ung i Sommar
Jonas Karlsson, arbetsmarknadssekreterare, Ung i Sommar
Åsa Bäckström, utvecklingssekreterare, förskoleförvaltningen
Åsa Erlingsson, kommunikatör, förskoleförvaltningen

Malmö universitet
Josefine Andersson, universitetsadjunkt, Fakulteten för Lärande och samhälle
Joakim Cao, studie- och karriärvägledare, Studentcentrum
Erik, studentambassadörer, grundskolärarutbildning: fritidshem
Anna, studentambassadörer, grundskolärarutbtildning: fritidshem 

Projektplan Sommarpraktik för killar 2019

Projektbeskrivning och utvärdering Sommarpraktik för killar 2022

Utvärdering av universitetsdagarna 2022 Sommarpraktik för killar

Om du vill veta mer om projektet “Sommarpraktik för killar” är du välkommen att kontakta Joakim Cao alternativ studievagledning@mau.se