Sommarpraktik för killar 2017

Utvärdering:

 

Preliminärt program:

Kl 09.00: Inledning om praktiska saker samt om Malmö högskola

Kl 09.30: Amin Hermansson pratar utbildning och arbetsliv

Kl 10.15-10.30: Fikapaus

Kl 10.30: Universitetsadjunkt Mikael Boregren berättar om sin väg till högskolan

Kl 11.15: Jesper Nilsson berättar om hur det var att läsa till grundlärare med inriktning mot fritidshem och musik. Hur arbetar de med barns inflytande på Ribersborgsskolan?

Kl 12-13: Lunch

Kl 13.00: ”Att vara man i ett kvinnoyrke”
Föreläsare: universitetsadjunkt Mats Olsson

Kl 13:45: Jonas Fröjd pratar om arbetsmarknad, strategier och CV

Kl 14.30-14.45: Fikapaus

Kl 14.45-15.15: Dan Sundman berättar om sitt utbildnings- och yrkesval inom vården

Kl 15.15-15.30: Avslutning och utvärdering