Universitetsdagarna 2022

Du som anmält intresse för att vara med i projektet och blivit erbjuden en plats kommer att vara på Malmö universitetet under följande praktikdagar:

Onsdag 29 juni: Besök vid fakulteten för Lärande och samhälle (LS)
Plats: Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, (karta) OR:C231 (Våning 2).
Tid: kl 09.00-15.30

09:00 – 9:15       Välkommen, incheckning och introduktion. 
09:15 – 10:00     Presentation om Malmö universitet och våra aktiviteter. 
Paus                      15 min – Morgonfika 
10:15 – 11:15        Berättelser om utbildningsval – (Anna och Erik)
11:15 – 12:00       Rundvandring – besök våra fina byggnader och lokaler.  

Lunch                    Restaurang Niagara 

13:00 – 14:15      Att arbeta inom barn och unga (Anton och Christian)
Paus                       15 min – Fika 
14:30 – 15:15      Diskussion kring dina erfarenheter från praktiken (Ung i sommar)
15:15 – 15:30      Reflektioner och avslutning. 

 

Onsdag 6 juli: Besök på Studier och karriär, Studentcentrum
Plats: Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, (karta) OR:C231 (Våning 2)
Tid: Kl 09.00-15.30

09:00 – 09:10     Välkommen, incheckning och återblick.  
09:15 – 10:00      “Att välja sin egen väg” – om karriär & framtid (Joakim)
10:00                      15 min – Morgonfika 
10:15 – 11:15        Idrottshallen – att vara lärare (Anna och Erik)
11:30- 12:00        Kahoot-tävling “Vem vet mest?”

Lunch                    Restaurang Niagara

13:00 – 13:45     “Använd dina erfarenheter från praktiken i ditt CV” (Niklas)
Paus                       15 min 
14:00 – 14:50      Malmö Rundan – guidad båttur 
15:00 – 15:30      “Dina steg mot framtiden” – framåtblick, utvärdering & avslutning